HLAVNÁ STRÁNKA
Oprávnenia
PARTNERI
Zákony a vyhlášky
kontakt

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

vyhláška 508/2009 konsolidovaná z 9. júla 2009


ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

zákon 124/2006 z 2. februára 2006


o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Földes – revízna a lektorská služba s. r. o.
E. B. Lukáča 1356/36
945 01 Komárno
Slovensko

Mob.: 0905 661 742
E-mail: foldes68@gmail.com
Web: revizieplynu.sk

Ochrana osobných údajov

Copyright © 2021 revizieplynu.sk. Všetky práva vyhradené.