Földes – revízna a lektorská služba s. r. o.
E. B. Lukáča 1356/36
945 01 Komárno
Slovensko

Mob.: 0905 661 742
E-mail: foldes68@gmail.com
Web: revizieplynu.sk

Ochrana osobných údajov

O NÁS
Volám sa Róbert Földes,  som konateľom firmy Földes-RaLS s.r.o., ul. E. B. Lukáča 1356/36, 945 01 Komárno. Dovoľte aby som Vám predstavil našu firmu a  ponúkol naše služby. Naša s.r.o. vznikla v  roku 2006. Pracujeme na celom území Slovenska.

Vykonávame služby:

- odborných skúšok a  prehliadok (revízie) plynových zariadení východzích aj periodických podľa vyhlášky 508/2009 Z. Z.   (médium: všetky vykurovacie plyny)

- odborných skúšok a prehliadok (revízie) plynoinštalácií pre medicinálne plyny

- odborných skúšok a prehliadok (revízie) plynoinštalácií pre technické plyny

- odborných skúšok a prehliadok (revízie) chladiarenských zariadení

- vypracovávanie Miestnych prevádzkových predpisov a  Revíznych kníh

- tlakových skúšok nových a  starých montáží pre potreby SPP aj pre domácnosti a  bytové spoločenstvá

- poradenstva v  tematike plynových zariadení

- opravy vyhradených technických zariadení plynových

- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových

Zabezpečujeme:

- školenia kuričov a  obsluhy plynových a tlakových zariadení

Pri vykonávaní našej činnosti v  záujme jej komplexnosti spolupracujeme s:

- revíznym technikom tlakových zariadení

- projektantom

- montážnymi organizáciami s  platným oprávnením na plynoinštalácie a ÚK

- servisnými organizáciami

- Technickou inšpekciou SR


Všetky naše služby vykonávame v  súlade s platnými zákonmi a  normami, sme vlastníci príslušných certifikátov a  oprávnení k  vykonávaniu našej činnosti.


Pri výkone našej služby používame výlučne kalibrované a certifikované meracie prístroje.

Copyright © 2021 revizieplynu.sk. Všetky práva vyhradené.